Ücretsiz Danışma ve Bilgi Hattı : 0 (212) 613 82 94

Sıkça Sorulan Sorular

İngilizce eğitiminde tüm dünyada yaygın olarak kullanılan kur sistemini benimseyerek kafalarda oluşabilecek karışıklıklara engel olmaya çalıştık. Şöyle ki 1. seviye Beginner olmak üzere toplamda 6 kurluk bir eğitim sistemi uyguluyoruz. Bunu sıralamak gerekirse:

Beginner: Başlangıç Seviyesi
Elementary: Temel Seviye
Pre Intermediate: Ön Orta Seviyesi
Intermediate: Orta Seviye
Upper Intermediate: Orta Üzeri Seviye

Öğrenci, kişisel beceri ve yatkınlığı ile doğru orantılı olarak, derslere düzenli katılım gösterdiği takdirde; ilk seviyeden itibaren basit cümlelerle konuşmaya başlayabilir. Konuşmak ucu açık bir terimdir. Unutmayın kurduğunuz her cümle konuşmak demektir. Öğrendikçe cümle kurdukça ağzınızdan sözcükler döküldükçe konuşmaya başlarsınız. Burada beklentiyi sorgulamak önemli, eğer sizin beklentiniz sadece kısa ve basit cümleler kurmak restoranda, otelde, adres sorarken veya alışveriş yaparken günlük ihtiyaçları karşılamaktan ibaretse bunu çok kısa bir süre içerisinde yapmanız mümkün ancak amacınız daha profesyonel, akıcı ve sağlıklı bir iletişim kurmaksa, duygu ve düşüncelerinizi eksiksiz vermekse bunun için daha fazla çaba göstermeniz gerektiği aşikar.

Dil Seviyeleri:
Sınırlı dil kullanımı (Basic User) : A1
Somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayattaki alışıldık ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilir ve bunlarla kendini ifade edebilir. Kendini ve başkalarını tanıtabilir, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik (nerde oturdukları, kimleri tanıdıkları gibi) sorular sorabilir ve bu türden sorulara yanıt verebilir. Eğer konuştuğu kişiler yavaş ve anlaşılır konuşuyorlarsa ve ona yardıma hazırlarsa basit şekilde anlaşabilir.
A2 :Dolaysız anlatımlarda cümleleri ve sıkça kullanılan tabirleri anlayabilir (örneğin kişinin kendisiyle, ailesiyle, alışverişle, iş ve yakın çevreyle ilgili bilgiler). Basit ve rutin durumlarda anlaşabilir, bilindik ve alışıldık konuların basit ve doğrudan aktarımını yapabilir. Basit anlatımlarla geldiği yeri, eğitimini, yakın çevresini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumları anlatabilir.

Bağımsız dil kullanımı (Independent User):B1
Okul, iş, boş zamanlar v.b. gibi alışılmış konularda, standart dil net bir şekilde kullanıldığında konunun ana noktalarını anlayabilir. Alışıldık konularda ve kişisel ilgi alanlarında basit düzeyde ve konuları ilişkilendirerek kendini ifade edebilir. Yaşadığı olay ve deneyimleri, hayallerini, umutlarını ve hedeflerini anlatabilir, görüşlerini kısa olarak gerekçelendirebilir ve açıklama yapabilir.
B2 Somut ve soyut konulardaki zor metinlerin içeriğini ve kendi branşındaki tartışmaları anlayabilir. Sıradan bir sohbette anadilinde konuşan birisi ile her ikisinin de fazla zorluk çekmeyeceği şekilde spontane ve akıcı konuşup anlaşabilir. Geniş bir konu yelpazesinde net ve detaylı bir şekilde kendini ifade edebilir. Güncel bir konuda kişisel fikrini dile getirebilir, farklı seçeneklerin avantaj ve dezavantajlarını sıralayabilir.

Yetkin dil kullanımı (Proficient User) : C1
Farklı alanlarda kaleme alınmış zengin içerikli uzun metinleri anlayabilir ve saklı anlamları ortaya çıkarabilir. Spontane ve akıcı bir şekilde kendini ifade eder ve artık sık sık bilmediği/hatırlayamadığı bir kelimeyi aramaz. Dili günlük hayatta, iş yaşamında, meslekî eğitimde ve yükseköğrenimde esnek ve etkin kullanabilir. Açık, net ve sistemli bir şekilde kompleks durumlarda kendini ifade edebilir ve bunu yaparken farklı stratejiler kullanarak diğer metinlerle bağlantı kurabilir.
C2  Duyduğu ve okuduğu her şeyi zorluk çekmeden anlayabilir. Yazılı veya sözlü kaynaklardan aldığı bilgiyi özetleyebilir, bunları gerekçelendirebilir ve açıklamalı bir şekilde sunabilir. Kendini akıcı ve tam olarak spontane bir şekilde ifade edebilir, kompleks

Öğrencinin zaruri durumlarda kaçırdığı veya anlamadığı konularda, ücretsiz olarak, randevu aldığı gün ve saatte birebir özel ders alması mümkündür.

Speaking (konuşma) derslerimizin tamamı yabancı eğitmenler eşliğinde yapılmaktadır. Ayrıca birçok kulüp derslerinide öğrencilerimiz yabancı öğretmenler eşliğinde ücretsiz almaktadır.

Yabancı öğretmenler, öğrencilerin İngilizce kelimeleri  telafuzunu  geliştirmektedir.  Ancak özellikle ilk seviyeden başlayan öğrenciler için grammar konularında bazı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu sorunların çözülebilmesi için Türk eğitmenlerin desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak derse giren Türk öğretmenler de; Intermediate seviyesinden itibaren tamamen İngilizce ders işletmektedirler.

Haftalık Haber Bültenimize Abone Olun